1 december: 50 jaar Tilburgs Gregoriaans Koor.

1 december: 50 jaar Tilburgs Gregoriaans Koor.

Op zondag 1 december viert het Tilburgs Gregoriaans Koor zijn 50-jarig bestaan in de St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot.

Het Tilburgs Gregoriaans Koor brengt 50 jaar lang het mysterie tot klinken.
In het kader van de viering van het 50-jarig jubileum geeft het koor op zondag 1 december om 16.00 uur een concert in de St. Ceaciliakerk in Berkel-Enschot. Medewerking aan het concert wordt verleend door Cantores Sancti Gregorii. De entree is gratis. Na afloop zal een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

Het koor staat sinds 2015 o.l.v. rector cantus Jan Janovcik en wordt ook op orgel door hem begeleid. Het programma is samengesteld uit de gregoriaanse gezangen van de Advent- en kersttijd en uit de Missa de Beata Maria Virgine.

Het gregoriaans
Gregoriaans is de oudste vorm van liturgische zang in het christelijke westen. De gezangen, sommige meer dan duizend jaar oud, vormen een wezenlijk onderdeel van de rooms-katholieke eredienst. Ze kenmerken zich door hun bijzondere melodie├źn, die eenstemmig, meestal zonder instrumentale begeleiding, worden gezongen. Het is zang, die het hart vervult en ontroert doordat het de religieuze ervaring muzikaal gestalte geeft. Ook buiten het kader van de katholieke liturgie worden velen geraakt door de rust en de schoonheid die het gregoriaans oproept. Dat gevoel wordt nog intenser beleefd door deze muziek zelf te zingen en te bestuderen. Om een uitspraak van Herman Finkers te gebruiken: “Je zingt geen gregoriaans, het zingt in jou.”

Het koor
Het zelf zingen en bestuderen van het gregoriaans in de afgelopen vijftig jaar het kernelement van het Tilburgs Gregoriaans Koor geweest. Het koor is in december 1969 ontstaan uit het kerkkoor van de Lucaskerk in Tilburg, als reactie op de vervanging van het gregoriaans in de liturgie door Nederlandse gezangen. Omdat vele kerkgangers dit als een gemis ervaarden is destijds door enkele zangers het initiatief genomen een gespecialiseerd koor op te richten om ervoor te zorgen dat het gregoriaans in de eredienst zou blijven klinken.

Muzikale leiding
De muzikale leiding van een gregoriaans koor wordt verzorgd door de rector cantus. Die functie is ruim veertig jaar vervuld door de kerkmusicus Ko van Geldorp uit Eindhoven. Toen hij zich in 2015 om gezondheidsredenen terugtrok, werd hij opgevolgd door Jan Janovcik, die in datzelfde jaar het conservatorium in Tilburg afstudeerde in de richting ‘oude muziek’.

Kooractiviteiten
De activiteiten van het koor, dat niet tot een parochieel verband behoort, omvatten per jaar ca. 25 uitvoeringen in het kader van de eucharistieviering in het weekend in kerken en instellingen in Tilburg en omgeving. Verder verzorgt het koor op verzoek de zang tijdens een kerkelijke uitvaart. Uit de reacties die het koor na een optreden ontvangt, blijkt hoezeer vele toehoorders geraakt worden door de sfeer die de gregoriaanse gezangen teweeg brengen.

Kerkelijke viering
De jubileumactiviteiten worden afgesloten met een eucharistieviering ter intentie van het koor op zondag 8 december om 10.30 uur in de Mariakerk, Schans, Tilburg-Noord.

Geen Commentaar

Plaats een Reactie

X