KBO ten strijde tegen armoede

KBO ten strijde tegen armoede

Onder veel ouderen komt armoede voor. Daarom organiseerde ouderenbond KBO-Brabant vier regionale bijeenkomsten over dit probleem, waarvan een plaats vond bij Boerke Mutsaers in Tilburg.

KBO-Brabant ondersteunt afdelingen die werk willen maken van een beter armoedebeleid in hun gemeente. Daarvoor heeft de bond onder meer de Handreiking Armoedebeleid opgesteld. Daarin staat wat afdelingen zouden kunnen ondernemen om iets aan dit probleem te doen en hoe ze senioren rechtstreeks kunnen helpen.

Tijdens de bijeenkomst in Boerke Mutsaers gaf Henk Weijnen een presentatie van zijn onderzoek naar armoede onder ouderen en gemeentelijke compensatieregelingen. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, flinke bezuinigingen, de sluiting van verzorgingshuizen, hogere zorgkosten, een steeds grotere groep ouderen komt in geldproblemen door het overheidsbeleid. Ook door de toenemende vergrijzing stijgt het aantal arme senioren en dat geldt eveneens voor de ernst van de financiële moeilijkheden. Daarbij komt dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende gemeenten, doordat de ene veel ruimhartigere compensatieregelingen kent dan de andere. Verder weten veel ouderen niet precies waar ze recht op hebben waardoor bestaande regelingen niet worden benut. “We kunnen regelingen bedenken wat we willen, maar ze moeten wel bekend zijn”, aldus een van de aanwezigen.

Maar er is hoop. KBO staat dicht op de burger, maar ook dicht bij de politiek. “De geluiden die ons bereiken, kunnen we terugkoppelen naar de Haagse politiek”, zei voorzitter Leo Bisschops van KBO-Brabant.

Inbreng

Er was volop ruimte voor inbreng vanuit de zaal. “Gemeenten hebben tientallen potjes voor mensen met een laag inkomen,”zei iemand. “Er is bijna een studie voor nodig om die allemaal te leren kennen, We maken het mensen te moeilijk. Hoe mooi zou het zijn als er maar een loket zou zijn voor deze burgers?”. Een ander merkte daarbij op dat sommige gemeenten liever de hand op de knip houden dan lage inkomens helpen. “Sommige ambtenaren worden geïnstrueerd om burgers zo min mogelijk toegang tot regelingen te geven.

Ook was er kritiek op de wijze waarop sommige gemeenten hun waardering voor mantelzorgers uiten. “Ik noem het mantelzorgcompliment dat ze daarvoor bedacht hebben, ook wel eens mantelzorgbelediging”, zei Rene Peters, lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. “Je ondersteunt een mantelzorger niet door een keer per jaar vijf tientjes naar hem of haar over te maken.”

Een belangrijke tip die de afdelingen van de ouderenbond kregen, had te maken met de wijze waarop de KBO-afdeling zich het beste op kan stellen richting gemeente. “Alleen katten heeft geen zin,” zei Hans van Dijk, oud-wethouder en cliënt  ondersteuner in Gemert-Bakel. “Probeer als ouderenbond samen met de gemeente tot een beter beeld voor ouderen te komen. Zeg gerust tegen een gemeente dat je samen een probleem hebt, maar stel haar niet in gebreke.”

Geen Commentaar

Plaats een Reactie

X