Gratis mondkapjes voor diverse doelgroepen

Gratis mondkapjes voor diverse doelgroepen

De gemeente Tilburg verspreidt gratis mondkapjes voor doelgroepen als mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare groepen.

Per 1 juli zijn de coronamaatregelen weer versoepeld. Dit zorgt ervoor dat we steeds meer kunnen en mogen, wat fijn is, maar het kan ook angstige gevoelens oproepen. Bijvoorbeeld als je mantelzorger bent en je je naasten niet wilt besmetten of wanneer je zelf tot een kwetsbare groep behoort. Je wilt jezelf en de ander dan graag beschermen. Om mantelzorgers en vrijwilligers te beschermen en ervoor te zorgen dat zij veilig hun belangrijke werk kunnen uitvoeren, heeft de gemeente Tilburg 10.000 mondkapjes beschikbaar gesteld. Deze zijn ook beschikbaar voor mensen die zelf geen mondkapjes kunnen betalen. ContourdeTwern zorgt voor de verspreiding van de mondkapjes via de wijkcentra.

Afgelopen maandag 20 juli is een persbericht hierover uitgestuurd. Mensen kunnen contact opnemen met het wijkcentrum in de buurt om een aanvraag te doen voor de mondkapjes. Per aanvraag krijgt men een setje van 10 mondkapjes. Wanneer je ziet dat iemand wellicht meer nodig heeft dan 1 pakket én er zijn nog pakketjes over van de 10.000, dan verstrekken we op maat extra. Hieronder nog even op een rij voor wie de mondkapjes bedoeld zijn.

Voor wie?
De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een set mondkapjes:

➢ Mantelzorgers die de zorg hebben voor hun naaste, maar bang zijn deze te besmetten;
➢ Vrijwilligers in de gemeente die zich inzetten voor kwetsbare bewoners;
➢ Bezorgde, kwetsbare bewoners of ouderen die zonder mondkapje niet naar buiten durven te gaan om bijv. boodschappen te doen;
➢ Kwetsbare bewoners die in contact komen met onze medewerkers/vrijwilligers via bijvoorbeeld een huisbezoek en tijdens de afspraak een mondkapje wensen te dragen.
Onze actieve ContourdeTwern vrijwilligers faciliteren wij, net als onze medewerkers, middels beschermingspakketten en vallen daarmee buiten deze regeling.

Er dient verder aan de volgende criteria voldaan te worden:
De aanvrager is zelf (financieel of fysiek) niet in staat om mondkapjes aan te schaffen;
De aanvrager ervaart concrete gevoelens van onveiligheid wanneer deze geen mondkapje tot zijn beschikking heeft;
De aanvrager heeft het mondkapje nodig om een van de hierboven beschreven handelingen te verrichten;
Wanneer het een vrijwilliger betreft van een andere organisatie, wordt in eerste instantie gekeken of de betreffende (maatschappelijke, vrijwilligers- of zorg-)organisatie faciliteert in deze middelen.
Aanvragen mondkapjes
De distributie van mondkapjes verloopt via onze verschillende wijkcentra. Deze worden verstrekt door de sociaal werkers en jongerenwerkers in de wijk. De mondkapjes zijn volgens de hygiënerichtlijnen ingepakt. Dit is gebeurd in samenwerking met de Diamant Groep. Inwoners met een smalle beurs die gebruik willen maken van een pakketje mondkapjes, kunnen deze gratis aanvragen via het wijkcentrum in hun buurt.

Geen Commentaar

Plaats een Reactie

X