KBO Heikant/Quirijnstok zkt vrijwilligers

KBO Heikant/Quirijnstok zkt vrijwilligers

De ouderenbond KBO zoekt vrijwilligers voor de afdeling Heikant/Quirijnstok: te weten een penningmeester, barvrijwilligers en activiteitenbegeleiders.

Door: Aldert van der Burg

De afdeling Heikant/Quirijnstok van de ouderenbond KBO is gevestigd seniorensoos ’t Hazennest op het Kreverplein. Daar zijn overdag allerlei activiteiten voor ouderen uit de wijken Heikant en Quirijnstok zoals kaarten, handwerken, tekenen, jeu de boules, biljarten, dammes, schaken, bridgen en – in de zomer – fietsen. Daarnaast zijn er rommelmarkten, muziekmiddagen, bingomiddagen en bustochten. Als alles weer normaal is, wil het bestuur deze activiteiten weer oppakken.

Echter, het ledenbestand van de afdeling loopt gestaag achteruit. Ook is er een tekort aan vrijwilligers. Het bestuur van de afdeling roept dan ook graag veel 50-plussers uit de wijk op om lid te worden van de KBO en eventueel een handje mee te helpen.

Voorzitter Frank Cools: “Er moet nu snel iets gebeuren, anders komen de activiteiten in de knel. Dat bleek tijdens de algemene ledenvergadering.” Het bestuur bestaat uit drie mensen, hier is vers bloed nodig. Secretaris en plaatsvervangend penningmeester Ad Sanders: “Als secretaris is mijn tijd goed gevuld, dus we zijn naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.”

Als de ontmoetingsruimte weer open gaat, is de afdeling ook op zoek naar barvrijwilligers. Vanwege het tekort komen bardiensten nu op het conto van bestuursleden. Frank: “Er zijn soms dagen dat we half negen ‘s-morgens tot half elf ‘s-avonds in touw zijn. Onze grens is bereikt. We hebben hard hulp nodig.” Ad voegt daar aan toe: “Als dit niet veranderd, moeten we de openingsuren van ’t Hazennest inkorten, een grote klap voor onze bezoekers.”

Wilt u uw steentje bijdragen? Als vrijwilliger in het bestuur, achter de bar of bij de activiteiten? Neem dan contact op met ’t Hazennest, Kreverplein 27 te Tilburg of bel secretaris Ad Sanders: 06 – 543 10 26.

FOTO:

Frank Cools (links) en Ad Sanders van KBO Heikant/Quirijnstok (foto: Aldert van der Burg)

 

Geen Commentaar

Plaats een Reactie

X