Trots op Tilburg

Trots op Tilburg

Hieronder de ingezonden reactie van mvr. T. Ebbing

Ik ben een trouwe lezeres van ‘De Draad’, dat me de sociale kant van Tilburg laat zien, waar ik sinds mijn vierde levensjaar woonachtig ben. Opgegroeid in de binnenstad en sinds 24 jaar woon ik met evenveel plezier en een thuisgevoel in de Reeshof. Ik voel me betrokken bij het wel en wee van de stad. Vanuit deze betrokkenheid reageer ik op het interview op bladzijde 18 met Godelieve Engbersen. Hierin wordt Tilburg met een vraagteken de fietsenstalling van Breda genoemd.
Vanwaar deze neerbuigende typering van Tilburg? Uit het antwoord van mevrouw Engbersen wordt direct duidelijk hoe misplaatst deze vraagstelling is, maar toch heeft het me geraakt. In Tilburg gebeurt en gebeurde veel en soms gaat er iets mis.
Een voorbeeld hiervan is de gevolgde procedure en het komen tot een beslissing c.q. bestemming inzake de buurt Wijkevoort. Hierbij was m.i. de Gezondheid en het
Welzijn van de inwoners van Tilburg en zeker die van de Reeshof, wiens achtertuin het is, niet het uitgangspunt van de Tilburgse Politiek.
Teleurstellend en betreurenswaardig.

Maar er ontstaan vooral heel veel creatieve, interessante, eigentijdse plannen met een geweldig resultaat op velerlei gebied. Ik ben zeker niet volledig, maar ik ervaar Tilburg als Een Bruisende Stad.

Kijk naar De Spoorzone met o.a. de Bibliotheek, de Piushaven, het Spoorpark, op initiatief van de buurtbewoners, de renovatie van de al langer bestaande wijken in de binnenstad met recreatie voor de opgroeiende jeugd.
Maar ook op het gebied van landschappelijke herinrichting van bijvoorbeeld:

·      De Moerenburg

·      Het Noorderbos met het indrukwekkende Geboortebos,

·      De Dongevallei,

·      Parken zoals het Reeshofpark,

·      De herinrichting van de Kanaalzone met het Kunstwerk dat tegelijkertijd
een rustpunt biedt voor elke passant (het initiatief van
een betrokken inwoner van onze stad).

Kortom plezier en recreatie voor jong en oud, arm en rijk.

Zo ook op het gebied onderwijs, van peuterspeelzaal tot H.B.O. Universiteit en bijzondere Vakopleidingen.
Wat betreft kunst en cultuur:

·      Musea voor jong en oud,

·      Concertzaal

·      Conservatorium.

Alles bij elkaar een stad om trots op te zijn.
Resten van een stadsmuur zeggen iets omtrent de “Leeftijd” van een stad, maar niets over de Leefbaarheid.
De Leefbaarheid van Tilburg dat maakt me blij en daar ben ik trots op!

Geen Commentaar

Plaats een Reactie

X