Adverteren

Adverteren

De Draad wordt gedeeltelijk uitgegeven in opdracht van de gemeente Tilburg en heeft geen winstoogmerk. De gemeente subsidieert De Draad. De overige inkomsten dienen bijeengebracht te worden door adverteerders, sponsors en steunabonnees. Met uw steun aan De Draad toont u zich aan minimaal 37.500 Tilburgers sociaal en maatschappelijk betrokken.

 

Tarieven 2022

 

De Draad
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg

Telefoon:
013 – 583 99 99

E-mail:
dedraad@contourdetwern.nl