Participanten

Participanten

De Draad wordt breed gedragen in de stad.
Participanten zijn maatschappelijke instellingen in Tilburg die de Draad financieel maar ook inhoudelijk en conceptueel dragen. Omdat de Draad verbindt, samenredzaamheid stimuleert. We zijn blij met iedereen die ons steunt en daarmee bijdraagt aan zelf- en samenredzaamheid van Tilburgers. Participanten vertellen graag waarom zij dit doen!

De Draad
Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg

Telefoon:
013 – 583 99 99

E-mail:
dedraad@contourdetwern.nl