Armoede initiatieven

Armoede initiatieven

Overzicht van initiatieven waardoor je wat minder uit hoeft te geven.

Onder de naam T’Elftal tegen armoede trekken 11 Tilburgers in de stad ten strijde tegen de armoede. Rond de Wereldarmoededag in oktober werd het elftal gepresenteerd. Het elftal wil een beweging op gang brengen tegen armoede vanuit de samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Coach is burgemeester Noordanus en de rest van het elftal bestaat uit o.a. wethouder Hans Kokke, Harry Kiwitz, voorzitter van de Brabants – Zeeuwse Voedselbank, Philip Eijlander van de Tilburg University, Rob van Steen van Theaters Tilburg, Marja Wittenbols van Stichting De Vonk, Wali Alizadah, eigenaar Afghaanse restaurants zoals Sarban, Ella Buijze van Prins Heerlijk en Gon Mevis, directeur van ContourdeTwern.

 

VAKANTIE / UITSTAPJES

VROUWEN

Bij Feniks, het Stedelijk Centrum voor Emancipatie kunnen vrouwen deelnemen aan activiteiten en cursussen om hun economische zelfstandigheid te vergroten. Cursussen zoals bijvoorbeeld De Dromenvanger, Op Eigen Kracht en Overtuigend Solliciteren. Ook heeft Feniks een uitgaansgroep voor vrouwen. Meer info: Feniks, NS-Plein 17, 5014 DA Tilburg, 013 542 18 96, E info@fenikstilburg.nl. Openingstijden: ma – vr van 9.30 u. – 15.00 u.

KINDEREN
Stichting Little Joy is in 2013 opgericht met als doel kinderen in armoede in Tilburg en omstreken een stukje geluk te bezorgen. Op verjaardagen en feestdagen en andere bijzondere momenten. Zo zijn er rond Sinterklaas al zakken vol speelgoed gedoneerd aan kinderen in armoede. In de verjaardagsboxen zitten slingers, ballonnen, snoep, chips, een cadeautje en een taart. Wie een kind wil aanmelden, kan dat doen via www.stichtinglittlejoy.nl. Little Joy is ook te vinden op Facebook.

 

Stichting Jarige Job is een initiatief uit Rotterdam maar Jarige Job Zuid Nederland zit bij de Tilburgse Voedselbank en bestrijkt ook deze regio. De formule werkt hetzelfde met een verjaardagsbox vol versieringen, een traktatie en een mooi cadeau. En is bedoeld voor kinderen bij de Voedselbank. Zie www.stichtingjarigejob.nl. Meer info via Stichting Tilburgse Voedselbank, tel. 013 455 10 00.

 

Stichting Leergeld is bedoeld voor gezinnen met een minimuminkomen en met kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Doe een aanvraag voor een jaarabonnement voor sport of cultuur bij Stichting Leergeld (hieronder vallen ook het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds). Stichting Leergeld vergoedt bijvoorbeeld schoolreisjes, sporten, dans- toneel of muzieklessen. Meer info: kijk op www.leergeld.nl/tilburg of via tel. 013 580 12 11. Ma van 13.00 u. – 15.00 u en di-do van 9.00 u. – 15.00 u. E: info@leergeldtilburg.nl.

Het T kindpakket is een clustering van regelingen zoals de Meedoenregeling, voordelig sporten met de Tjippas, een gratis bibliotheekpas, een financiële bijdrage van Stichting Leergeld en Bijzondere Bijstand speciaal voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Zie www.tilburg.nl/inwoners/laaginkomen.

 

DIEREN
Stichting Mens Dier Nood vergoedt de ziektekosten van het zieke huisdier van baasjes die al bekend zijn bij instellingen als de Voedselbank, het IMW, RIBW Brabant of Stichting BLUT. Of via pater Poels of de Schuldhulpverlening. Er kan tevens een goedkope verzekering worden afgesloten. Voor meer info, zie www.stichtingmensdiernood.nl

Sinds kort is Tilburg een dierenvoedselbank rijker; de Blije Pootjes. Inmiddels heeft de bank in de wijk Jeruzalem al meer dan 80 cliënten. Het initiatief is bedoeld voor alle soorten   huisdieren. De eigenaren moeten aan kunnen tonen dat ze niet (meer) de middelen hebben om voor hun huisdier te zorgen via een uitkeringsbewijs van de gemeente of bewijs van inschrijving bij de voedselbank. Meer info is te vinden op de Facebookpagina van het initiatief. Of via tel. 06 829 552 17, vraag naar Arian of Dian Verhoeks. Of stuur een mail naar voedseldieren.in.nood.tilburg@hotmail.com

 

GOEDEREN & DIENSTEN
Quiet Community, opgestart sinds januari 2016, is een soort marktplaats voor producten en diensten maar dan met gesloten beurzen. Bedrijven hebben zich hier al vol geestdrift voor aangemeld en dagjes uit, etentjes en bijvoorbeeld fietsen aangeboden. De leden, de Quiet Members –tot nu toe van de Voedselbank – krijgen een pasje en de matches voltrekken zich via de website. Members kunnen ook onderling spullen en diensten ruilen. Zie ook www.quiet.nl.

 

Geen geld voor eten? Of zie je dat buren of anderen honger hebben? Wend je tot het voedselproject Geen honger in de wijk. Bedoeld om direct buurtbewoners te bereiken en hulp te bieden. Geen formulieren, geen intake maar direct, concreet en praktisch samen met een medewerker boodschappen gaan halen. Geen honger in de wijk kreeg vorig jaar het Gouwe Peerke, uitgereikt aan burgerinitiatieven in de regio die zich inzetten voor de zeven werken van barmhartigheid en is een samenwerkingsproject van ContourdeTwern, MOM, wijkraad Bosrijk en de Peerke Donders Parochie. Tel. 06 – 109 628 92 (tussen 8.00 u. – 20.00 u.).

 

Gratis afhalen, via de website www.gratisaftehalen.nl / Tilburg vindt u allerlei spullen zoals meubels, audio, video, kantoorspullen etc. etc. afhankelijk van het aanbod van de dag.

 

Repair Café / PC-Restart van Stichting Social energy: iedere laatste zaterdag van de maand in wijkcentrum De Boomtak, Boomstraat 81. Ook bij Kringloopbedrijf La Poubelle is op iedere 1e donderdagavond van de maand van 19.30 u. – 21.30 u. een Repair Café. Tel. 013 – 543 92 22. Bij het Repair Café. worden GRATIS elektrische, huishoudelijke apparatuur en kleding gerepareerd. Meer info: www.socialenergy.nl. PC-Restart biedt laagdrempelige vraagbaak en hulp bij computerproblemen.

 

Ruilwinkels voor het shoppen met een dichte beurs. Via een puntensysteem kunnen klanten goederen en diensten onderling kunnen ruilen. In Tilburg zijn er twee:

Ruilwinkel Zuid, Korvelseweg 150a, openingstijden: woe – do en za van 11.00 u. – 16.00 u

Ruilwinkel Ypelaer in Tilburg Noord, Corellistraat 10, openingstijden woe en vr van 10.00 u. – 13.00 u.

 

LOTGENOTEN /  ONDERSTEUNING/ ADVIES
In Werkgroep Samen Sterk ondersteunen en adviseren lotgenoten in Tilburg Zuid elkaar. Contactpersoon is Annelies van Zeben. De werkgroep komt samen op maandagavond van 18.45 u. – 20.15 u te vinden in MFA Zuiderkwartier. Tel. 013 535 32 55.

 

Het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) wil “mensen in beeld houden.” De Huiskamer is het trefpunt voor alle bezoekers, cursisten en vrijwilligers van het MST. Er worden o.a. laagdrempelige cursussen (computer- en taallessen) verzorgd en tal van gezamenlijke activiteiten ontplooid. Meer info: MST, Gasthuisring 54a, 5041 DT Tilburg, tel. 013 580 08 55.

 

Fix Up Your Life is een project van R-Newt, het jongerenwerk van ContourdeTwern om jongeren te leren budgetteren en ook op andere vlakken hun leven weer op de rails te krijgen. Fix Up Your Life moet voorkomen dat jongeren vroegtijdig de school verlaten, buiten de boot vallen, hun schulden de pan uit rijzen etc. Het aanbod bestaat uit een training en individuele begeleiding in vijf wekelijkse bijeenkomsten. Meer info: R-Newt (vragen naar Gaby of Rogier), V 39, Veemarkstraat 39,  tel. 013 543 01 40, info@r-newt.nl.

 

Stichting Rots in de Branding is opgericht in 2015 en bedoeld om mensen met financiële problemen te voorzien van passende adviezen om hun leven weer wat kleur te geven. Problemen rond voedsel, kleding, medische zorg, juridische ondersteuning en budgetbeheer als wel psychosociale problemen worden aangepakt. Het nieuwe initiatief T-ROTS is een inloophuis voor vragen, advies en een kop koffie. Ook wordt er individuele trajectbegeleiding gegeven. Stichting Rots in de Branding / T-Rots, Pastoor Smitsstraat 20,5014 RJ Tilburg. Tel: 06  230 561 67, E: info@rotsindebranding.eu. Openingstijden: ma-wo en vr van 11.00 u. – 19.00 u.

 

Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) Tilburg kan helpen bij financiële problemen. Of u nu werkt of een uitkering ontvangt. Een schuldenregeling nodig? Of enkel budgetbeheer?  Bel tijdens kantooruren tel. 013  595 27 10 van 8.30 u. -12.30 u en van 13.00 u. – 17.00 u.

Crisisdienst 0411  650657 (buiten kantooruren). Het IMW zit op diverse locaties in de stad. Instituut voor Maatschappelijk Werk, Korvelplein 213, 5025 JXD Tilburg. E info@imwtilburg.nl.

 

Spreekuur Verwijs in het Ronde Tafelhuis: Dit is een onafhankelijk spreekuur in Tilburg Noord voor vragen en/of problemen op het gebied van inkomen, subsidies, belasting, opvoeding, gezondheid, verblijfsvergunning of werk. Ook geestelijke nood. Bel 06 132 377 70. U wordt binnen 24 u teruggebeld. Ieder vrijdagochtend van 9.00 u. – 12.00 u is Verwijs te vinden in het Ronde Tafelhuis, Handellaan 40. Op dinsdagavond van 19.30 – 21.00 u is er formulierenhulp.

 

Stichting Noodzaak voor de wijken ’t Zand, de Reit of Wandelbos of als je parochiaan bent van de Peerke Donders Parochie. Geen voedsel, geld, uitkering maar wel schulden en/of een huurachterstand? Bel Stichting Noodzaak via tel 06  195 383 54.

 

Stichting Eigenwijzer heeft tot doel mensen in een sociaal zwakke positie te bereiken, vooruit te helpen en wijzer te maken. Iedereen heeft en bepaalde eigen wijsheid, daar gaan wij vanuit. Denk aan advies rondom administratie bijhouden, rondkomen met weinig inkomen, opvoeding, gebruik van computer, internetbankieren, weinig sociale contacten. instanties etc. etc. Tel. 06   186 333 75, iedere werkdag bereikbaar van 10.00 u. – 15.00 u. en op woe ook tussen 19.00 u. – 21.00 u.

Vrijwilligers van het Schuldenvrijmaatjes-project van Stichting De Vonk, St Annastraat 20, 5025 KB Tilburg, assisteren bij het schuldenvrij blijven na  een periode in de schuldhulpverlening.Tel: 013  464 76 00, E: secretariaat@stichtingdevonk.nl.

 

INKOMENSONDERSTEUNING

Het Tilburgs Ondersteuningsfonds. Bedoeld voor iedereen, ook kleine zelfstandigen en zzp ‘ers, die te maken hebben met plotselinge forse inkomensachteruitgang. Met name vanwege de stapeling van veranderingen in wet- en regelgeving. Het fonds kan tijdelijk uitkomst bieden tot een bedrag van max.€ 7500. Aanvragen gaat via ContourdeTwern, tel. 013 583 99 99.

 

De Vincentiusvereniging Tilburg is actief  bij armoedebestrijding in de gemeente Tilburg. Naast materiele en financiële steun aan mensen in de problemen worden ook projecten ondersteund zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld. Bovendien worden jaarlijks ruim 400 gezinnen verblijd met een kerstpakket. Vincentiusvereniging Tilburg / Commissie van Toewijzing, Hoogvensestraat 207, 5017 CD Tilburg. E info@vincentiustilburg.nl (alleen contact per mail). Aanvragen per mail. De ondersteuning is eenmalig.

 

Het Ariёnsfonds geeft i.s.m. woningcorporatie Tiwos mensen in noodsituaties op korte termijn een financiële bijdrage zodat ze weer voldoende houvast hebben om op eigen kracht verder te gaan. De aanvraag wordt gedaan door  intermediairs ( sociaal werkers, woonbegeleiders en consulenten), de maximale bijdrage is €1500, – Het Ariёnsfonds, postbus 772, 5000 AT Tilburg

 

Het Dekkersfonds keert aanvullende eenmalige bijdragen uit bij individuele nood. De aanvraag dient ingediend te worden via erkende hulpverleningsinstanties. Stichting Actioma, St Annastraat 20, 5025 IKB Tilburg, tel. 013   464 76 08 E: k.van.leeuween@stichtingdevonk.nl., bereikbaar van ma –do van 8.30 u. – 16.00 u.

 

Stichting Zorgsaam voor jeugd geeft hulp aan jongeren tot 18 jaar in Midden Brabant als ze in de knel zitten. Door het financieel ondersteunen van activiteiten of hulpvragen waar vergoedingen vanuit reguliere wet- of regelgeving stoppen. Beroep op steun kan naar Stichting ZorgSaam voor jeugd,  Postbus 10139, 5000 JC Tilburg, Stichting ZorgSaam voor jeugd heeft onder meer de zomervakanties van AMA’s van Humanitas en Coaches4Juniors van ContourdeTwern ondersteund.

 

De Meedoenregeling: heeft u een minimuminkomen, lager dan 130% van het sociaal minimum, dan kunt u met gezin (kinderen t/m 17 jaar) toch meedoen aan diverse leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Het aanbod is groot met meer dan 1200 activiteiten.De Meedoenregeling is eenvoudig aan te vragen via www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling.

 

Scholingslening: Tilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden kunnen een scholingslening aanvragen. Van bedragen tot maximaal 4000 en minimaal 500 euro met een looptijd van twee jaar tegen een rente van 0,5 procent. De scholingslening is een voorloper op het levenlanglerenkrediet van het rijk. In te voeren in 2017.Meer info: www.tilburg.nl/scholingslening.

 

(Ook voor individuele inkomstentoeslag, hulp bij schulden, bijzondere bijstand, gratis budgetcursus, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en collectieve zorgverzekering minima ga naar www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen.

 

ADMINISTRATIEVE EN / OF JURIDISCHE HULP
Formulierenhulp Dichtbij. Er zijn tientallen regelingen waarmee u uw inkomen kunt verhogen. Kunt u de daarbij horende formulieren niet invullen? Roep dan de hulp in van Formulierenhulp Dichtbij. Dat is een gratis service van ContourdeTwern en Humanitas. Formulierenhulp helpt bij het invullen van het aanvragen van bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering minima, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, leerlingenvervoer, meedoenregeling en huur-, en zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Maar NIET met het aanvragen van een bijstandsuitkering of de aangifte inkomstenbelasting. Spreekuur in het wijkcentrum, zie: www.cobntourdetwern.nl/aanbod/activiteiten-diensten/formulierenhulp dichtbij. U kunt zonder afspraak langskomen. Voor een afspraak thuis bel: tel 013  542 16 64.

 

Thuisadministratie Het overzicht over je financiën kwijt? Kan allerlei oorzaken hebben. Contour de Twern i.s.m. Humanitas biedt een praktisch steuntje in de rug. Contactpersoon: Emma Hoogerwerf, MFA Het Spoor, tel 013  542 16 64. E: thuisadministratie@contourdetwern.nl.

 

De Smeetskring is een vrijwilligersorganisatie waar studenten van de Tilburg University zich gratis inzetten om al uw fiscale problemen en vraagstukken op te lossen.Mits u aan de inkomensvoorwaarden voldoet, uw gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan €35.000. Afspraak: telefonisch via tel. 013  467 77 97 of via E: afspraak@smeetskring.nl. S. F. R. Smeetskring, wijkcentrum t Sant, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg.

 

Het Juridisch Loket is bedoeld voor eerste hulp bij juridische vragen, zoals over ontslag, echtscheiding of de huur? Spoorlaan 404, 5038 CG Tilburg, tel. 0900 – 8020 (0,25 p/m) Inloopspreekuur di 9.00 u. – 11.00 u en vr van 9.00 u. – 11.00 u. Anders op afspraak.

 

De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie (rechtenstudenten van de Tilburg University) die zich bezighoudt met het verlenen van gratis rechtshulp. Bijvoorbeeld over huurovereenkomsten of –verhogingen of consumentenzaken. Geen particuliere geschillen. Spreekuur uitsluitend elke di en domiddag van 14.00 u. -17.00 u. Rechtswinkel Tilburg, Lange Schijfstraat 107, 5038 TT Tilburg, tel 013  535 31 35.

 

Het Advocatencollectief aan de Korenbloemstraat 86 in Tilburg heeft een gratis inloopspreekuur van 10.00 u. – 12.00 u. Heeft u een strafrechtadvocaat nodig dan kunt u ook buiten kantooruren contact opnemen via tel. 06  12  53  79 15. Voor andere vragen: tel. 013 463  63 95. Openingstijden: ma t/m do van 9.00 u – 12.30 u. en van 13.30 u – 16.30 u. Vr van 9.00 u. – 12.30 u.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.